Doskonalenie procesu obsługi klienta

Znaczącą rolę w procesie sprzedaży produktów oraz usług ma klient, którego znaczenie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, zauważono wraz z otwarciem wolnego rynku i wzrostem znaczenia konkurencji. Jednym z najważniejszych dla firm czynnikiem zróżnicowania jest jakość obsługi klienta, która zmienia się z upływem czasu i globalnym rozwojem … Czytaj więcej…

System klasy Workflow jako platforma oceny pracowników

System zarządzania procesami biznesowymi jest systemem wspierającym praktycznie każdy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją WfMC, Workflow to „automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad”. … Czytaj więcej…

Subiektywne spojrzenie na przedsiewzięcia procesowe

Subiektywne spojrzenie na przedsięwzięcia procesowe

Koncepcja BPR (Business Process Rengineering), zwana reinżynierią czy restrukturyzacją procesów została opracowana na początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku badań dotyczących zastosowań technologii informatycznych w organizacji przedsiębiorstw równolegle przez M. Hammera i J. Champy’ego oraz T. H. Davenporta i oznacza „fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w … Czytaj więcej…

Systemy informatyczne klasy Workflow definicje i cele wdrożenia

Systemy informatyczne klasy Workflow – definicje i cele wdrożenia

Technologie informatyczne stanowią część technologii informacyjnych i są wspomaganymi komputerowo technologiami zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji. Należą do nich systemy informatyczne o kluczowym znaczeniu dla wielu przedsiębiorstw. Tego typu informatyczne rozwiązania w sposób istotny wpływają na aspekt organizacyjny przedsiębiorstw usprawniając i automatyzując system informacyjny organizacji oraz … Czytaj więcej…

Struktura organizacyjna a procesy przedsiębiorstwa

Struktura organizacyjna a procesy przedsiębiorstwa

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi. Interpretowana w ten sposób struktura organizacyjna przedsiębiorstwa postrzegana jest jako narzędzie zarządzania [Nalepka, 2001, s. 17], gdyż ogranicza dowolność działań elementów organizacji i tym samym zwiększa ich przewidywalność, a w efekcie sterowalność. Struktura organizacyjna jest zatem jednym z … Czytaj więcej…

Organizacja zespołu projektowego we wdrożeniach systemów klasy workflow

Organizacja zespołu projektowego we wdrożeniach systemów klasy workflow

Kluczowym elementem projektu wdrożenia zintegrowanego systemu klasy workflow jest zespół projektowy. Dr. Jerzy Rosiński definiuje zespół projektowy jako jednostkę organizacyjną, powołaną na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizującą projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Rozpoczynając wdrożenie systemu określamy formalną strukturę projektu, powołując … Czytaj więcej…