ARIS Express

ARIS Express jest otwartym (bezpłatnym) narzędziem do modelowania, służącym do analizy i zarządzania procesami biznesowymi. Obsługuje różne notacje modelowania, takie jak BPMN 2,  Event-driven Process Chains (EPC), wykresy organizacyjne , modele procesów, tablice itp.

Plus Workflow

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. Zgodnie z definicją WfMC , Workflow to Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której … Czytaj więcej…