Together Workflow

Together Workflow Editor

Together Workflow Editor jest otwartym (bezpłatnym) narzędziem wizualizacji procesów opartym na własnym standardzie zbliżonym do notacji BPMN (występuje między nimi wiele elementów wspólnych). Omawiane narzędzie zgodne jest ze standardem opracowanym przez organizację WfMC oraz z technicznym językiem wymiany danych (XPDL) wspieranym przez wspomniane stowarzyszenie. Oznacza to zatem, że … Czytaj więcej…

plus_workflow_logo

Plus Workflow

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. Zgodnie z definicją WfMC , Workflow to Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której … Czytaj więcej…