Tomasz Szlachta

Absolwent Politechniki Poznańskiej o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studium językowego. Przedmiot zainteresowań: procesy biznesowe, koncepcje zarządzania, systemy klasy Workflow. Dyrektor ds. Sprzedaży w firmie SUNCODE. Wykładowca Politechniki Poznańskiej. Autor wielu materiałów informacyjnych z zakresu systemów Workflow. Prelegent wielu konferencji i seminariów. Kierownik kilkudziesięciu projektów informatycznych zrealizowanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Warsztaty: BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW – Warszawa, 1 marca 2017 r.

Celem zajęć jest kompleksowe opisanie zasad postępowania w codziennej pracy na stanowiskach komputerowych i wskazanie zagrożeń związanych z użytkowaniem tych stanowisk przez osoby niedysponujące fachową wiedzą informatyczną oraz z zakresu bezpieczeństwa informacji. Analiza incydentów bezpieczeństwa w biurowych systemach informatycznych wskazuje na ich powtarzalność w zakresie przyczyn i skutków, … Czytaj więcej…

Konferencja WORKFLOW TRENDS – Warszawa, 1.03.2017 r.

Konferencja WORKFLOW TRENDS – pozbądź się sterty papierów z elektronicznym obiegiem dokumentów – bezpłatna rejestracja! Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji. Tematyka konferencji, ma na celu  … Czytaj więcej…

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy – Warszawa, 23.02.2017 r.

Bezpieczeństwo danych i zasobów jest priorytetowym tematem w każdej firmie, która dba zarówno o swoich klientów jak i wizerunek. Problematyka dotyczy zarówno międzynarodowych korporacji jak i lokalnych firm, ponieważ bezpieczeństwo zależy od wielu czynników takich jak ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe. … Czytaj więcej…

Polski standard Umowy LMA – różnice, aspekty prawne i praktyczne – Warszawa, 15-16.02.2017 r.

Sporządzanie dokumentacji kredytowej w oparciu o oryginalne wzory umów LMA w wersji angielskiej jest jak dotąd powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Znaczące rozbieżności między prawem krajowym, a prawem angielskim, stały się jednak przyczyną problemów przy uzgadnianiu dokumentacji w języku polskim. Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Polski standard Umowy LMA – … Czytaj więcej…

Analiza porównawcza w zakresie cen transferowych – nowe regulacje, dobre praktyki – Warszawa, 13-14.02.2017 r.

Jednym z najważniejszych obszarów w zakresie cen transferowych jest przygotowanie analizy porównawczej. Jej prawidłowe przedstawienie wymaga udowodnienia rynkowego charakteru skalkulowanych stawek. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie ,,Analiza porównawcza w zakresie cen transferowych – nowe regulacje, dobre praktyki”, podczas którego kompleksowo omówimy metodologię liczenia marży i cen oraz … Czytaj więcej…

Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne – Warszawa, 1.02.2017 r.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich budzi wiele wątpliwości związanych z jej interpretacją i stosowaniem zapisanych w niej przepisów. Akt ten implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę ADR i ujednolica system rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem w całej Unii Europejskiej, obejmując wszelkie zatargi wynikające z umów sprzedaży … Czytaj więcej…

FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań – Warszawa, 1-2.02.2017 r.

Popularność wykorzystywania nowoczesnych technologii w oferowaniu usług finansowych gwałtownie rośnie. Wynikiem tego trendu jest większe zainteresowanie banków branżą FinTech i współpracą pomiędzy sektorami. Zapraszamy do udziału w warsztacie ,,FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań”, podczas którego Prelegenci przedstawią aktualne trendy rynkowe obejmujące m.in. nowoczesne metody płatności … Czytaj więcej…