Tomasz Szlachta

Absolwent Politechniki Poznańskiej o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studium językowego. Przedmiot zainteresowań: procesy biznesowe, koncepcje zarządzania, systemy klasy Workflow. Dyrektor ds. Sprzedaży w firmie SUNCODE. Wykładowca Politechniki Poznańskiej. Autor wielu materiałów informacyjnych z zakresu systemów Workflow. Prelegent wielu konferencji i seminariów. Kierownik kilkudziesięciu projektów informatycznych zrealizowanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

IT w Służbie Zdrowia GigaCon – Wrocław – 30.03.2017 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że już 30 marca (czwartek) we Wrocławiu w Hotelu Ibis Styles odbędzie się kolejna edycja konferencji IT w Służbie Zdrowia GigaCon. Jest to bezpłatna konferencja, której celem jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno … Czytaj więcej…

Warsztaty: PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ – Warszawa, 29 marca 2017 r.

Celem warsztatu jest przedstawienie problematyki prawnej projektów chmury obliczeniowej. W trakcie warsztatu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych w różnych modelach (IaaS, PaaS, SaaS), a także przedstawione zostaną przykłady klauzul umownych zabezpieczających interesy … Czytaj więcej…

Szkolenie: Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Warszawa, 8 marca 2017 r.

W programie: Dostosowanie systemu rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym. Ewidencja prowadzona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT) Dokumentacja księgowa związana z realizacją projektów unijnych – sporządzanie, przechowywanie, archiwizowanie, najczęstsze błędy. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna … Czytaj więcej…

Szkolenie: UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE – Warszawa, 23 marca 2017 r.

Realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Zamawiający narażony jest na wymuszanie odbioru nie w pełni gotowego systemu, problem z egzekwowaniem odpowiedzialności za błędy czy wywieranie presji przez groźbę wypowiedzenia udzielonej licencji. Również … Czytaj więcej…

XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI “BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI – UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE” – Warszawa, 7 marca 2017 r.

W programie: Normy i regulacje prawne w serwerowniach. Certyfikacja infrastruktury serwerowni (Robert Berliński, BCA Group Ltd. Sp. z o.o.) Zarządzanie bezpieczeństwem danych w serwerowni. Bezpieczeństwo informacji wg ISO/IEC 27001 (Jarosław Szumer) Badanie instalacji elektrycznych w obiektach typu Data Center (dr inż. Tadeusz Daszczyński, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej Zakład … Czytaj więcej…

Warsztaty: ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH – Warszawa, 7 marca 2017 r.

Projekty unijne zazwyczaj realizuje się przy udziale osób zatrudnionych. Tym samym koszty zatrudnienia są istotne w budżecie projektowym. Prawidłowe rozliczenia wynagrodzeń pozwalając na uniknięcie zaległości wobec US i ZUS, co w przypadku realizacji projektów unijnych jest szczególnie istotne. W programie: Umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne. Świadczenia na rzecz … Czytaj więcej…