Tomasz Szlachta

Absolwent Politechniki Poznańskiej o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studium językowego. Przedmiot zainteresowań: procesy biznesowe, koncepcje zarządzania, systemy klasy Workflow. Dyrektor ds. Sprzedaży w firmie SUNCODE. Wykładowca Politechniki Poznańskiej. Autor wielu materiałów informacyjnych z zakresu systemów Workflow. Prelegent wielu konferencji i seminariów. Kierownik kilkudziesięciu projektów informatycznych zrealizowanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

71 seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA “NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – UWARUNKOWANIA PRAWNE, BIZNESOWE I INFORMATYCZNE” – Warszawa, 28 czerwca 2017 r.

W programie: Jak zmienia rynek ubezpieczeń nowa Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń Rola pośrednictwa w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych Aspekty biznesowe dystrybucji ubezpieczeń. Najważniejsze elementy umów bancassurance Konflikty interesów w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Obowiązki informacyjne pośrednika. Odpowiedzialność brokera za szkodę wyrządzoną mocodawcy Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (produktami) brokerskimi Czynniki … Czytaj więcej…

30 edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ “NOWE TRENDY I TECHNOLOGIE W BANKOWOŚCI CYFROWEJ – BIG DATA, APLIKACJE RWD, ROZWIĄZANIA MOBILNE” – Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

W programie: Big Data w bankowości. Automatyczne systemy oceny zdolności kredytowej. Big Data w programach lojalnościowych. Nowy zawód: badacz danych. Prawne aspekty profilowania klientów banków. Technologiczne uwarunkowania rozwoju bankowości mobilnej. Aplikacje RWD a aplikacje natywne. Wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo bankowe. Ośmiornica z Hong Kongu oplata świat – … Czytaj więcej…

Szkolenie “UMOWY IT – PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)” – Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące projektów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja i podziału ról projektowych, … Czytaj więcej…

FORUM HR “INFORMATYCZNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW W HR – ROZWIĄZANIA CHMUROWE ZMIENIAJĄ RYNEK PRACY” – Warszawa, 21 czerwca 2017 r.

W programie:   Uwarunkowania rozwoju usług IT w chmurze. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HCM w chmurze. Trendy w rozwiązaniach informatycznych HR (digitalizacja, social media, rozwiązania chmurowe) Wpływ chmury obliczeniowej na rynek pracy. Bezpieczeństwo danych HR w rozwiązaniach chmurowych. Zasady współpracy działu HR z biznesem. Zmiany w prawie … Czytaj więcej…

Warsztaty “INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI – PRAKTYCZNA ANALIZA INCYDENTU – część 2” – Warszawa, 20 czerwca 2017 r.

W trakcie warsztatów Uczestnicy wcielą się w role informatyków śledczych i, pracując przy stanowiskach komputerowych w oparciu o odpowiednio przygotowane akta postępowania o przestępstwo kradzieży danych oraz dokumentację i materiał informatyczny zebrany do badań, dokonają, pod nadzorem ekspertów, analizy zebranych dowodów, aby wyciągnąć wnioski mające na celu opracowanie … Czytaj więcej…

Szkolenie “PRZEDSIĘBIORSTWA TELEKOMUNIKACYJNE W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA PREZESA UOKIK” – Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

W ostatnim czasie zaobserwować można istotny wzrost aktywności Prezesa UOKiK w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działania Prezesa UOKiK koncentrują się głównie na ochronie konsumentów.. Począwszy od grudnia 2016 r. Prezes UOKiK wydał w odniesieniu do przedsiębiorców telekomunikacyjnych sześć decyzji, a łączna wysokość kar pieniężnych nałożona w związku z … Czytaj więcej…