Debata z Ekspertami – Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT – Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.

Firmowa sieć każdego dnia narażona jest na szereg niebezpieczeństw, takich jak
złośliwe oprogramowanie czy bezpośrednie ataki z Internetu. W każdej firmie niezbędne są
stosowne zabezpieczenia, które należy dobrać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia
i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy
mobilnym. Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć
oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
• sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
• kształtowanie ruchu – QoS
• VPN – jak to działa?
• zarządzanie systemami i aplikacjami
• automatyzacja procesów
• zarządzanie elementami sieciowymi
• zarządzanie usługami
• okablowanie strukturalne

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
• centralne zarządzanie i kontrola
• analiza pracy urządzeń, mo
• definiowanie parametrów pracy sieci
• generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3. Bezpieczeństwo
• bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
• zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
• firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
• ciągłość działalności/przywracanie działania
• audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
• zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
• ochrona antywirusowa
• bezpieczeństwo serwerów pocztowych

Grupa docelowa:
• Prezesi i Członkowie Zarządu
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
• Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
• Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
• Oficerowie bezpieczeństwa
• Szefowie ochrony
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
• Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu
bezpieczeństwa i monitoringu sieci

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz
technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

W ramach zgłoszenia zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość
konsultacji z Ekspertami.
Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.,
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Czas trwania: 09.30 – 14:30
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatora:

Dominika Meller
mobile: +48/786 146 013
e-mail: dominika.meller@pirbinstytut.pl