Szkolenie “SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE” – Warszawa, 4 lipca 2017 r.

Co jest dozwolone w ramach działań promocyjnych? Jak rozliczać świadczenia reklamowe i sponsoringowe? Jak organizować konkursy i loterie? Jak legalnie działać w mediach społecznościowych?

Cele szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych organizacji promocji instytucji, w tym organizowania loterii, konkursów, gier miejskich,
  • zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne planowanie przedsięwzięć kulturalnych pod kątem zawierania umów z podwykonawcami, sponsorami, patronami i innymi podmiotami,
  • przygotowanie do samodzielnego tworzenia prawidłowo skonstruowanych umów zawierających niezbędne postanowienia zabezpieczające interesy instytucji kultury,
  • poznanie zasad przetwarzania danych osobowych w ramach promocji (np. kiedy potrzebna jest zgoda GIODO?),
  • zrozumienie zasad promocji w mediach społecznościowych,
  • zdobycie wiadomości na temat informacji handlowej i telemarketingu – czym jest spam, a czym reklama uciążliwa?
  • poznanie aspektów podatkowych umów przy umowach „barterowych”,
  • zrozumienie przepisów prawnych dzięki zaznajomieniu się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez instytucje kultury.

 

Metody szkoleniowe: Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe.

 

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/spkl/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/spkl/formularz_pr10.php

 

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl