Systemy klasy Workflow w obszarach produkcyjnych przedsiębiorstw

Zarządzanie produkcją jako proces biznesowy? Tak! Wieloletnie doświadczenie firmy Suncode potwierdza tezę, że system klasy Workflow z powodzeniem poprawia efektywność pracy w obszarach produkcji, np. na linii montażowej, a także usprawnia przysłanie informacji między kolejnymi operacjami technologicznymi.

Dotychczas systemy Workflow kojarzono tylko z pracą typowo administracyjną. Głównie zastosowanie oczywiście mają one w działach sprzedaży, księgowości i kadr, aczkolwiek coraz częściej dostrzega się możliwości wykorzystania tej klasy systemów w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie, systemy klasy Workflow zaczynają usprawniać pracę również w innych, „niestandardowych” obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. w zarządzaniu produkcją.

Największą zaletą systemów klasy Workflow jest ich elastyczność. Wszystko to dzięki możliwości zamodelowania przebiegu dowolnego procesu biznesowego. Wiele przedsiębiorstw posiada już wypracowane procedury wewnętrzne, które chce odzwierciedlić w systemie informatycznym. Funkcjonalność modelowania procesów pozwala na zaprojektowanie systemu informatycznego zgodnego z oczekiwaniami klienta, odwzorowującego obowiązujące procedury pracy. Istotnym aspektem wdrożenia systemu klasy Workflow w obszarze produkcji jest możliwość automatyzacji czynności powtarzalnych, wykonywanych manualnie, nie wnoszących wartości dodanej do procesu. Projektowanie i modelowanie procesu w systemie informatycznym ma na celu poprawę efektywności pracy.

Obieg faktur, wniosków urlopowych, umów to procesy, które są już zinformatyzowane w wielu polskich firmach. Do ich obsługi istnieje wiele różnych systemów. Inaczej jest w obszarze produkcji. Do zarządzania produkcją większe firmy wykorzystują systemy klasy ERP (ang.: Enterprise Resources Planning). Niestety, zakup tego typu systemu wiąże się z dużym wydatkiem dla firmy, w związku z czym, mniejsze przedsiębiorstwa nie mogą sobie na to pozwolić. Niszę rynkową wykorzystują systemy Workflow, które mogą konkurować z ERP ceną i funkcjonalnościami. Workflow ma tą przewagę, że jest oprogramowaniem bardzo elastycznym i w bardzo krótkim czasie można dostosować go do wymagań klienta. Systemy ERP z góry mają narzucone pewne schematy postępowania i ciężko jest to zmienić pod unikalne potrzeby klienta. Sztywne ramy systemów ERP wymagają dostosowania się przedsiębiorstwa do systemu IT. W przypadku Workflow ten problem nie występuje – to system dostosowuje się do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie, aby firma działała efektywnie i była konkurencyjna na rynku, musi dążyć do ciągłego doskonalenia. Jednym ze sposobów jest inwestycja w systemy informatyczne poprawiające przepływ informacji w firmie, dzięki czemu informacja jest zawsze aktualna i dostępna na czas. Aczkolwiek przedsięwzięcia te są zwykle kosztowne, szczególnie dla małych firm, których w Polsce jest najwięcej. Warto wówczas zwrócić uwagę na systemy Workflow, które można dostosować do każdej organizacji, a koszty wdrożenia spersonalizowanego oprogramowania są zdecydowanie niższe, niż systemu ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Drukuj

Kilka słów o autorze

Absolwent Politechniki Poznańskiej o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studium językowego. Przedmiot zainteresowań: procesy biznesowe, koncepcje zarządzania, systemy klasy Workflow. Dyrektor ds. Sprzedaży w firmie SUNCODE. Wykładowca Politechniki Poznańskiej. Autor wielu materiałów informacyjnych z zakresu systemów Workflow. Prelegent wielu konferencji i seminariów. Kierownik kilkudziesięciu projektów informatycznych zrealizowanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.