ARIS Express

ARIS Express jest otwartym (bezpłatnym) narzędziem do modelowania, służącym do analizy i zarządzania procesami biznesowymi. Obsługuje różne notacje modelowania, takie jak BPMN 2,  Event-driven Process Chains (EPC), wykresy organizacyjne , modele procesów, tablice itp.