Plus Workflow

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow (elektroniczny obieg dokumentów) wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. Zgodnie z definicją WfMC , Workflow to

Automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad.

System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie – zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. Plus Workflow jest systemem serwerowym do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow zapewnia natychmiastowe korzyści biznesowe i pozwala na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji. Do najważniejszych korzyści biznesowych zaliczyć należy:

 • obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów
 • koordynację przepływu dokumentów
 • zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa
 • zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów
 • znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu Plus Workflow
 • wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z “rąk do rąk”, oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu
 • realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej)
 • całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji (profilowanych) dla każdego użytkownika
 • możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów
 • możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytorium

Najważniejszymi elementami oferowanego systemu są:

 • bardzo czytelny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej,
 • pełne profilowanie użytkowników – wygląd ekranów, wersja językowa, domyślne widoki, dynamiczne zmiany skrzynki zadań, itp.
 • możliwość odzwierciedlenia praktycznie każdego procesu biznesowego – procesy szeregowe, równoległe, szeregowo – równolegle, podprocesy
 • możliwość elektronicznego obiegu dokumentów zeskanowanych (oryginalnych) jak i plików elektronicznych
 • graficzny interfejs modelowania procesów jak i współpraca z narzędziami z rodziny Aris
 • zintegrowane elektroniczne archiwum dokumentów – natychmiastowy dostęp do dokumentów
 • wbudowana struktura organizacyjna wraz z rolami biznesowymi
 • dynamiczny kalendarz uwzględniający różne typy zadań, zastępstwa pracownicze, terminy „deadline” z funkcjonalnością powiadomień poprzez pocztę elektroniczną, moduł Plus Messenger czy SMS
 • pełna ochrona systemu i jego funkcji wraz szyfrowaniem zapisywanych plików
 • pełen interfejs analityczny uwzględniający wieloprzekrojowe statystyki pracy użytkowników i realizowanych obiegów dokumentów
 • możliwość szybkiego wyszukiwania i śledzenia elektronicznych obiegów dokumentów jak i zadań (sprawdzenie na jakim zadaniu jest dany obieg czy sprawa)
 • pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów
 • wersjonowanie procesów i dokumentów
 • interfejs programistyczny SDK dostarczany wraz ze systemem
 • integracje z wieloma systemami zintegrowanymi i finansowo – księgowymi, w tym SAP, MFG PRO, J.D. Edwards, TETA, Symfonia, Movex M3, CDN XL, IFS, Oracle Financials, DEF3000, MS Dynamics, itp.

System Plus Workflow jest niewątpliwie wiodącym tego typu rozwiązaniem na rynku. Jest niezależny od platformy operacyjnej (systemów operacyjnych czy baz danych). Sprawdza się we wdrożeniach obejmujących wiele oddziałów na terenie kraju w których skanowane są dokumenty jak również z jednym punktem wprowadzania dokumentów. Jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym – w jednej z instalacji Plus Workflow realizuje dziennie w ramach systemu ponad 2 500 procesów!. Jest rozwiązaniem, które pozwala na odzwierciedlenie wielu różnych procesów na jednej platformie – przykładem może być wdrożenie Plus Workflow w którym odzwierciedlono kilkanaście różnych procesów biznesowych.

Plus Workflow jest systemem informatycznym wspierającym praktyczne każdy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow może być wykorzystany na potrzeby:

 • elektronicznego obiegu faktur (rozproszonego bądź centralnego)
 • elektronicznego obiegu zamówień (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • elektronicznego rozliczania prowizji i premii
 • elektronicznego obiegu wniosków urlopowych
 • wsparcia obiegu dokumentów ISO, np. działania korygujące, zarządzenia, audity, itp.
 • elektronicznego obiegu wniosku kredytowego w Banku
 • elektronicznego sporządzania i akceptacji umowy kredytowej w Banku
 • elektroniczne wnioski zgłaszane przez pracowników
 • elektroniczny obieg powiadomień
 • elektroniczny obieg dokumentów rekrutacyjnych
 • help-desk
 • elektroniczna ewidencja środków trwałych
 • elektroniczna rejestracja dokumentów
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów klientów
 • elektroniczna archiwizacja umów z dostawcami i odbiorcami
 • elektroniczna archiwizacja faktur elektronicznych
 • i wiele innych.

Kluczowym elementem powodzenia każdego wdrożenia jest wnikliwa analiza przed wdrożeniowa, profesjonalny i kompetentny zespół prowadzący wdrożenie oraz sprawdzona metodyka wdrożeniowa. Wiedza i umiejętności konsultantów w tym zakresie naszej firmy są mocną stroną potwierdzoną referencjami z wielu wdrożeń jak i badaniami oraz publikacjami naukowymi.