Środowisko Zarządzania Procesami Biznesowymi Plus Workflow

Środowisko zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow.

Zmiana świadomości oraz wzrost wiedzy środowisk biznesowych dotyczących zarządzania procesami biznesowymi obserwowany w ostatnich latach, wpłynął na zmianę wymagań i kryteriów którymi posługują się one przy wyborze systemów klasy Workflow/BPM. Wdrażane systemy obiegu dokumentów muszą pozwalać na realizację pracy i natychmiastowy dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji uczestników … Czytaj więcej…

Istota modelowania procesów

Istota modelowania procesów

Model (modelus–miara, wzór) to podobizna rzeczywistości „możliwej i od nas zależnej” (Mendel, 2004, s. 48). Model jest zatem uproszczonym obrazem rzeczywistości – układem działającym analogicznie do oryginału. Odzwierciedla on najważniejsze powiązania i prawidłowości badanego układu. Do najważniejszych celów stosowania modeli w naukach ekonomicznych zaliczyć należy (Mendel, 2004, s. … Czytaj więcej…

Koniec ze stertą papierów

Koniec ze stertą papierów

Poniżej prezentujemy Państwu wywiad z Panem Markiem Witkowskim, dyrektorem działu IT w firmie Südzucker Polska na temat wykorzystania systemów klasy workflow w przedsiębiorstwie. Marek Witkowski – Dyrektor IT w firmie Südzucker Polska S.A. od 2003 roku. Do swoich największych projektów zalicza wdrożenie w 15 spółkach jednego, zintegrowanego systemu -MS Dynamics AX. … Czytaj więcej…