Istota modelowania procesów

Istota modelowania procesów

Model (modelus–miara, wzór) to podobizna rzeczywistości „możliwej i od nas zależnej” (Mendel, 2004, s. 48). Model jest zatem uproszczonym obrazem rzeczywistości – układem działającym analogicznie do oryginału. Odzwierciedla on najważniejsze powiązania i prawidłowości badanego układu. Do najważniejszych celów stosowania modeli w naukach ekonomicznych zaliczyć należy (Mendel, 2004, s. … Czytaj więcej…

Koniec ze stertą papierów

Koniec ze stertą papierów

Poniżej prezentujemy Państwu wywiad z Panem Markiem Witkowskim, dyrektorem działu IT w firmie Südzucker Polska na temat wykorzystania systemów klasy workflow w przedsiębiorstwie. Marek Witkowski – Dyrektor IT w firmie Südzucker Polska S.A. od 2003 roku. Do swoich największych projektów zalicza wdrożenie w 15 spółkach jednego, zintegrowanego systemu -MS Dynamics AX. … Czytaj więcej…