Subiektywne spojrzenie na przedsiewzięcia procesowe

Subiektywne spojrzenie na przedsięwzięcia procesowe

Koncepcja BPR (Business Process Rengineering), zwana reinżynierią czy restrukturyzacją procesów została opracowana na początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku badań dotyczących zastosowań technologii informatycznych w organizacji przedsiębiorstw równolegle przez M. Hammera i J. Champy’ego oraz T. H. Davenporta i oznacza „fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w … Czytaj więcej…

Systemy informatyczne klasy Workflow definicje i cele wdrożenia

Systemy informatyczne klasy Workflow – definicje i cele wdrożenia

Technologie informatyczne stanowią część technologii informacyjnych i są wspomaganymi komputerowo technologiami zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji. Należą do nich systemy informatyczne o kluczowym znaczeniu dla wielu przedsiębiorstw. Tego typu informatyczne rozwiązania w sposób istotny wpływają na aspekt organizacyjny przedsiębiorstw usprawniając i automatyzując system informacyjny organizacji oraz … Czytaj więcej…

Struktura organizacyjna a procesy przedsiębiorstwa

Struktura organizacyjna a procesy przedsiębiorstwa

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi. Interpretowana w ten sposób struktura organizacyjna przedsiębiorstwa postrzegana jest jako narzędzie zarządzania [Nalepka, 2001, s. 17], gdyż ogranicza dowolność działań elementów organizacji i tym samym zwiększa ich przewidywalność, a w efekcie sterowalność. Struktura organizacyjna jest zatem jednym z … Czytaj więcej…

Organizacja zespołu projektowego we wdrożeniach systemów klasy workflow

Organizacja zespołu projektowego we wdrożeniach systemów klasy workflow

Kluczowym elementem projektu wdrożenia zintegrowanego systemu klasy workflow jest zespół projektowy. Dr. Jerzy Rosiński definiuje zespół projektowy jako jednostkę organizacyjną, powołaną na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizującą projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Rozpoczynając wdrożenie systemu określamy formalną strukturę projektu, powołując … Czytaj więcej…

Struktura organizacyjna istota i typy

Struktura organizacyjna – istota i typy

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi [1]. Jednostka organizacyjna jest natomiast całością techniczno – społeczną zdolną do względnie samodzielnego działania. Jest podmiotem tworzonym dla spełnienia funkcji organizacyjnych (Trzcieliński S., 2000, s. 8-32). W dynamicznym aspekcie strukturalnym jednostki organizacyjne rozpatruje się jako układy wejścia – … Czytaj więcej…

Środowisko Zarządzania Procesami Biznesowymi Plus Workflow

Środowisko zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow.

Zmiana świadomości oraz wzrost wiedzy środowisk biznesowych dotyczących zarządzania procesami biznesowymi obserwowany w ostatnich latach, wpłynął na zmianę wymagań i kryteriów którymi posługują się one przy wyborze systemów klasy Workflow/BPM. Wdrażane systemy obiegu dokumentów muszą pozwalać na realizację pracy i natychmiastowy dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji uczestników … Czytaj więcej…