Warsztaty „NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” – Warszawa, 24 maja 2017 r.

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to … Czytaj więcej…

XXXIV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy już 18-19 maja – Gdańsk

W ramach XXXIV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy we Gdańsku spotykają się Prezesi, Dyrektorzy HR, Managerowie HR, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcowie Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji, by dowiedzieć się o kluczowych zmianach 2016 oraz nowelizacjach przepisów KP czekających nas w 2017 roku. Tematem przewodnim tego dwudniowego … Czytaj więcej…

Szkolenie „JAK PRZECIWDZIAŁAĆ „WCIĄGNIĘCIU” W OSZUSTWA I TZW. KARUZELE VAT” – Warszawa, 18 maja 2017 r.

Walka z oszustami wyłudzającymi podatek VAT kosztem uczciwych podatników stała się motywem przewodnim licznych zmian w przepisach, nie tylko podatkowych, ale i karnych oraz innych, dotyczących przedsiębiorców, a także samej administracji skarbowej. Chociaż Ministerstwo Finansów deklaruje, że karani z całą surowością będą tylko ci, którzy z premedytacją biorą … Czytaj więcej…

Szkolenie „POZYSKIWANIE I GROMADZENIE ELEKTRONICZNEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO” – Warszawa, 17 maja 2017 r.

Wobec faktu, iż rozwój nauki i postęp technologiczny w sposób bezpośredni i bardzo intensywny oddziałuje na wszystkie dziedziny życia człowieka, korzystanie z Internetu, także w obrocie prawnym stało się powszechne, a wiele czynności prawnych dokonywanych jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, elektroniczny materiał dowodowy nabrał wręcz kluczowego znaczenia … Czytaj więcej…

OUTSOURCING EXPO – OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

„Outsourcing – polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej”. Już 21 września 2017 Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas wydarzenia, przedstawiciele polskiego biznesu dowiedzą się jak zostać Superprzedsiębiorcą, wprowadzić innowacje do swojej firmy i zoptymalizować koszty.   Ponad … Czytaj więcej…

Warsztaty „MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY” – Warszawa,16 maja 2017 r.

Media społecznościowe dynamicznie się rozwijają. Szczególnie Facebook. Reguły, które obowiązywały rok temu dziś są już przestarzałe. Pojawiają się zmiany w algorytmach, nowe formaty reklamowe. Wiedzę z tego zakresu trzeba więc aktualizować. Podczas szkolenia dowiesz się, jak zaplanować swoją obecność na Facebooku, prowadzić efektywną komunikację oraz skutecznie się reklamować … Czytaj więcej…

,,Optymalizacja wydatków – elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie drukiem’’ – Warszawa, 16.05.2017 r.

Konferencja będzie doskonałą okazją aby dowiedzieć się, jak zrównoważyć wydatki związane z zarządzaniem dokumentacją oraz niezbędnymi wydrukami. Optymalizacja wydatków to podstawa efektywnej działalności każdego przedsiębiorstwa. STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<< Głos podczas konferencji zabierze: Monika Rogalska – Kierownik ds. Administracji i HR, Arexim Packaging Sp. z o.o. Tomasz Leszczyński – … Czytaj więcej…