XXXV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy już 25-26 maja w Rzeszowie

W ramach XXXV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Rzeszowie spotykają się Prezesi, Dyrektorzy HR, Managerowie HR, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcowie Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji, by dowiedzieć się o kluczowych zmianach 2016 oraz nowelizacjach przepisów KP czekających nas w 2017 roku. Tematem przewodnim tego dwudniowego … Czytaj więcej…

Szkolenie „PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” – Warszawa, 30 maja 2017 r.

W programie:   I.Polskie prawo zamówień publicznych a prawo europejskie Nowe dyrektywy zamówieniowe UE III. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku Zasada proporcjonalności Istotne zmiany proceduralne w przepisach ustawy: Obowiązek zatrudniania pracowników na umowę o pracę VII. Podział zamówień na części VIII. Jednolity europejski dokument zamówienia … Czytaj więcej…

Relacja – konferencja BPM Trends

„Nie istnieje firma, w której nie ma procesów biznesowych, może tylko istnieć firma, której pracownicy nie zdają sobie z tego sprawy” – do takiego wniosku można dojść po wysłuchaniu prelekcji na konferencji Business Process Management Trends. Jak przystało na wydarzenie o procesach biznesowych, zaczęliśmy od próby odpowiedzi na … Czytaj więcej…

Relacja – konferencja E-commerce Summit

Pod koniec kwietnia mieliśmy zaszczyt spotkać się ze specjalistami branży E-commerce; a dzięki ich obecności uczestniczyliśmy w branżowych wykładach, przybliżających zagadnienia handlu przez Internet. Wydarzenie rozpoczęliśmy rozważaniem nad tym, czy arbitraż jest dobrym sposobem rozwiązywania sporów konsumenckich (zwłaszcza w kontekście tego, że – jak powiedział nasz prelegent, Paweł Lipski, … Czytaj więcej…

Szkolenie „PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE” – Warszawa, 30 maja 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów i/lub osób, które w ramach bieżącej działalności wykorzystują sieć Internet do publikowania lub udostępniania utworów oraz korzystają z zasobów dostępnych w sieci Internet (utwory słowne, graficzne, muzyczne, plastyczne), w tym w zakresie działalności wydawniczej, marketingowej, promocyjnej, szkoleniowej, rzeczników prasowych, a także szeroko rozumianych … Czytaj więcej…

Warsztaty „NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” – Warszawa, 24 maja 2017 r.

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to … Czytaj więcej…

XXXIV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy już 18-19 maja – Gdańsk

W ramach XXXIV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy we Gdańsku spotykają się Prezesi, Dyrektorzy HR, Managerowie HR, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcowie Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji, by dowiedzieć się o kluczowych zmianach 2016 oraz nowelizacjach przepisów KP czekających nas w 2017 roku. Tematem przewodnim tego dwudniowego … Czytaj więcej…