Natalia Kowalczyk

Natalia Kowalczyk, Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Autorka pracy dyplomowej nt. Wdrożeń systemów klasy Workflow w przedsiębiorstwach produkcyjnych, która została zrealizowana dzięki współpracy z firmą Suncode.

Systemy klasy Workflow w obszarach produkcyjnych przedsiębiorstw

Zarządzanie produkcją jako proces biznesowy? Tak! Wieloletnie doświadczenie firmy Suncode potwierdza tezę, że system klasy Workflow z powodzeniem poprawia efektywność pracy w obszarach produkcji, np. na linii montażowej, a także usprawnia przysłanie informacji między kolejnymi operacjami technologicznymi. Dotychczas systemy Workflow kojarzono tylko z pracą typowo administracyjną. Głównie zastosowanie … Czytaj więcej…