Marek Adamczyk

Dr inż. Marek Adamczyk - Absolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności organizacja i zarządzanie (przedmiot zainteresowań: procesy biznesowe, struktury organizacyjne, systemy klasy Workflow). Dyrektor Zarządzający w firmie SUNCODE. Wykładowca Politechniki Poznańskiej. Autor i współautor szeregu publikacji i książek. Prelegent wielu konferencji i seminariów. Kierownik ponad 70 projektów informatycznych zrealizowanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Struktura organizacyjna istota i typy

Struktura organizacyjna – istota i typy

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi [1]. Jednostka organizacyjna jest natomiast całością techniczno – społeczną zdolną do względnie samodzielnego działania. Jest podmiotem tworzonym dla spełnienia funkcji organizacyjnych (Trzcieliński S., 2000, s. 8-32). W dynamicznym aspekcie strukturalnym jednostki organizacyjne rozpatruje się jako układy wejścia – … Czytaj więcej…

Istota modelowania procesów

Istota modelowania procesów

Model (modelus–miara, wzór) to podobizna rzeczywistości „możliwej i od nas zależnej” (Mendel, 2004, s. 48). Model jest zatem uproszczonym obrazem rzeczywistości – układem działającym analogicznie do oryginału. Odzwierciedla on najważniejsze powiązania i prawidłowości badanego układu. Do najważniejszych celów stosowania modeli w naukach ekonomicznych zaliczyć należy (Mendel, 2004, s. … Czytaj więcej…

Istota orientacji procesowej

Istota orientacji procesowej

Orientacja procesowa przedsiębiorstwa jest koncepcją znaną wcześniej, ale spopularyzowaną dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i mającą duże znaczenie zarówno dla współczesnych firm, jak i przedsiębiorstw przyszłości [1]. Z tego względu zaliczana jest ona do współczesnych koncepcji zarządzania i znajduje szerokie zastosowanie w praktyce. Duże zainteresowanie podejściem procesowym … Czytaj więcej…

Procesy przedsiębiorstwa definicje

Procesy przedsiębiorstwa – definicje

Proces jest terminem uniwersalnym odnoszącym się do wielu dziedzin życia. W naukach o organizacji i zarządzaniu, a w szczególności zaś w orientacji procesowej przedmiotem zainteresowania są całościowe procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Procesy jako przedmiot analizy znane były już w pierwszych latach XX w., [1] jednak obecnie powtórnie nabierają … Czytaj więcej…

Patronat procesybiznesowe.pl nad konferencją „BPM – Modelowanie Procesów Biznesowych GigaCon”

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż portal procesybiznesowe.pl objął swoim patronatem  VII edycją konferencji „BPM – Modelowanie Procesów Biznesowych GigaCon”, która odbędzie się 19 marca 2013 roku, organizowaną przez SW Konferencje. Imprezy marki GigaCon organizowane są od kilkunastu lat. Są to największe na polskim rynku konferencje o tematyce informatycznej. … Czytaj więcej…

II Festiwal Inspiracji – czyli szwedzki stół dobrych idei

Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce ma zaszczyt zaprosić na II Festiwal Inspiracji – czyli szwedzki stół dobrych idei Konferencja odbędzie się 28 września 2012 w godzinach 8.45 -18.00 na terenie auli Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213. Celem konferencji jest zaprezentowanie krótkich wystąpień najlepszych mówców w Polsce środowisku organizatorów konferencji, eventów firmowych dla kadry … Czytaj więcej…

Together Workflow

Together Workflow Editor

Together Workflow Editor jest otwartym (bezpłatnym) narzędziem wizualizacji procesów opartym na własnym standardzie zbliżonym do notacji BPMN (występuje między nimi wiele elementów wspólnych). Omawiane narzędzie zgodne jest ze standardem opracowanym przez organizację WfMC oraz z technicznym językiem wymiany danych (XPDL) wspieranym przez wspomniane stowarzyszenie. Oznacza to zatem, że … Czytaj więcej…