71 seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA „NOWE ZASADY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – UWARUNKOWANIA PRAWNE, BIZNESOWE I INFORMATYCZNE” – Warszawa, 28 czerwca 2017 r.

W programie:

  • Jak zmienia rynek ubezpieczeń nowa Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń
  • Rola pośrednictwa w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
  • Aspekty biznesowe dystrybucji ubezpieczeń. Najważniejsze elementy umów bancassurance
  • Konflikty interesów w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Obowiązki informacyjne pośrednika. Odpowiedzialność brokera za szkodę wyrządzoną mocodawcy
  • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (produktami) brokerskimi
  • Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń

 

 

Szczegółowy PROGRAM Forum: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/dysubez/index.php

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w Forum poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/dysubez/formularz_pr10.php

 

 

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl